Föreningen Smålands Husarer

 

bildades redan i samband med Kungliga Smålands Husarregementes nedläggning 1927 för att bevara och utveckla minnet  från detta regemente. Initiativtagare till föreningen var dåvarande chefen överste Gilbert Hamilton och övriga då aktiva officerare. 

 

Föreningens första stora uppgift blev att ordna en insamling och förverkligandet av en minnesstaty i Eksjö. Uppdraget gick till bildhuggaren A. Ohlson och konstgjutare Bergman i Stockholm. Statyn är världsunik genom att den föreställer en okänd, gemen 1600-talsryttare och inte en kung eller adelsman.

Statyn invigdes midsommarafton 1929 på Eksjö torg.

 

  2003   1928

Redan på hösten 1928 publicerades första numret av föreningens medlemstidning ”Smålandsryttaren”. Den har sedan utkommit regelbundet med 4 nummer årligen utom under 2:a världskrigsåren då bara två nummer utgavs. I tidningen finns genom åren mängder av kavallerihistoria och föreningsangelägenheter. Tidningen ingår i medlemskapet i föreningen. Observera att föreningens ”logotyp” med smålandsryttarstatyn fanns redan på första numret 1928, alltså innan ens statyn var rest:

 

Ett stort arbete lades under 1970-talet ned med att framställa och publicera Kungliga Smålands Husarregementes Historia. Detta blev en förnämlig bok, som anses vara ett av de främsta historieverken om forna regementen.

   

 

Ryttartorpet, i anslutning till nuvarande Ing2, ägs och förvaltas av föreningen. Se separat sida.

 

Husarmuséet har upprättats av föreningens medlemmar och är en fristående del i Militärkulturhistoriska museet i Eksjö. Se separat sida.

 

 

Person- och Regementshistoriska Forskaravdelningen, PRF, har till sin uppgift att ta fram historiska källdata om regementet, dess forna tiders ryttare samt registrera dessa och deras släktingar,boställen mm.Fullt utbyggt blir detta en god källa för släktforskare

 

 

Föreningen Smålands Husarer har såsom sin uppgift att förvalta traditionerna från det forna husarregementet och för att manifestera detta genomföres årligen ända sedan 1929 Husardagarna  i Eksjö, i regel andra helgen i Juni. Då samlas medlemmar från hela landet till årsmöte och Kyrkparad  med Korum på Eksjö torg. Dessutom genomföres ridträning och uppvisningar.

 

 

                             

                                                        

Föreningen är organiserad i lokalavdelningar, som var för sig på respektive hemort arbetar med att förkovra sig och sprida kunskap om kavalleritradition och regementets historia. Man genomför riduppvisningar, håller föredrag och deltager i andra arrangemang såsom hembygdsdagar m.m. Man strävar också efter att vara kontaktorgan för intresserade i området.( Se adresser sist på sidan)

Vi samarbetar också med andra militärhistoriska föreningar genom organisationen RSMF, Riksförbundet för Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar. Ett exempel på detta var  Skvadron 2000, då alla kavalleriavdelningarna i Sverige samlades till en gemensam övning på Ränneslätt i Eksjö.

 

 

På bilderna ser vi ovan skvadronen på linje, till höger representanter för de forna 8 kavalleriregementena och därnedom gen.major Johan Kihl som inspekterar skvadronen.

 

 

  

 

 

Småländska Husarkvartetten spelar mässingskvartettmusik och underhåller vid konserter, fester, hembygdsföreningsmöten m.m.

 

           

 

Önskar Du veta mera om Föreningen Smålandshusarer eller intresserad av att bli medlem så

är Du välkommen att kontakta någon av oss. Se också fliken "Kontakta oss"

 

Ordförande: Rolf Berggren, Täringstorp 6, 578 92 Aneby. 0703 75 04 34

Vice ordförande Anders Andersson, Fifflekull Pl 340, 574 91 Vetlanda  070-257 55 65

 

Lokalavdelningarnas ordförande:

 

Eksjö: Eibert Einarsson, Kråkeberg, Sjövillan 1, 575 96 Eksjö. 0381-10123

 

Vetlanda: Anders Andersson, Fifflekull Pl 340, 574 91 Vetlanda. 070-257 55 65

 

Aneby: Torbjörn Palmgren, Järnvägsgatan 38, 578 33 Aneby. 070-671 80 59

 

Tranås: Stanley Karlsson, Helarp, 578 91 Aneby. 0140-25053

 

Kalmar: Monica Arvidsson, Ramsövägen 84, 383 92 Mönsterås. 0499-12348

 

 

 

Person- och Regementshistoriska Forskaravdelningen: 

Marie Karlsson, Peterslund, Stenberga 57, 574 97 Vetlanda. 0383-83067

 

Redaktion, traditionsvård och Husarkvartetten: Eibert Einarsson, Adress enligt ovan, Eksjö